Polski e-bike z fabryki Romet. Świadectwo pochodzenia Eur 1 producenta gwarantuje niższe stawki dla importerów

05.06.2022

Romet ramy do rowerów elektrycznych produkuje w Polsce, w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, z wykorzystaniem technologii przemysłu 4.0. Dodatkowo, dzięki produkcji baterii w Polsce oraz dużemu udziałowi komponentów wytwarzanych we własnych fabrykach, Romet jako jedyna firma w Polsce wystawia importerom świadectwo pochodzenia – eur 1, dzięki czemu mogą oni skorzystać z preferencyjnych stawek celnych. To silna przewaga Rometu jako producenta na rynku i wobec konkurencji. Preferencje te uzyskuje się tylko wtedy, kiedy rowery składają się w co najmniej w 60 procentach z części powstałych w Europie.

 

Co to oznacza w praktyce? W polskiej taryfie celnej najkorzystniejsze stawki przyznaje się na import towarów z krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw należących do Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. O ile tylko towary mają potwierdzone unijne pochodzenie importerzy mogą korzystać z zerowych albo obniżonych ceł w państwie, do którego dostarczane są towary. Przedsiębiorstwo, aby móc wystawiać świadectwo – eur1 musi spełniać szereg sprecyzowanych wymogów. Eksporter musi udowodnić, że produkt spełnia kryteria określone w danej umowie o wolnym handlu. Dla każdego z komponentów Romet przedstawia „deklarację dostawców” wraz z fakturami zakupowymi.

Jako producent posiadamy pełne zaplecze projektowe i technologiczne. Tworzymy nasze rowery tu w  Polsce w pełnym procesie produkcyjnym -  od projektu, przez wydruk ramy 3D, laboratoryjne testy komponentów rowerowych aż po produkcję ram. Dzięki drukarkom 3D wyprodukowanie modelu ramy pozwala znacznie przyspieszyć proces wdrożenia jej do produkcji. Badamy wszystkie komponenty. Przeprowadzamy badania zmęczeniowe, udarowe oraz w komorze klimatycznej. Za pomocą rozbudowanych aparatur przetestowany może być każdy komponent rowerowy zarówno w świecie wirtualnym jak i rzeczywistym, co w konsekwencji pozwala odzwierciedlić procesy zachodzące podczas użytkowania roweru. Na kolejnym etapie realizowany jest wzór, który następnie jest  testowany w laboratorium a następnie  w terenie. Jeżeli przejdzie pomyślnie wszystkie testy – trafia do seryjnej produkcji. Technologia produkcji ram na zautomatyzowanych liniach pozwala zdecydowanie skrócić cały proces powstawania roweru, gwarantuje też pełną kontrolę zarówno nad jakością jak i pełnym procesem produkcyjnym.

Nasze ramy produkujemy w Polsce. Aluminium, z którego je produkujemy pochodzi z polskich hut.  Pracując nad rowerami elektrycznymi  nawiązaliśmy strategiczne partnerstwa, które pozwalają nam na to, że obecnie z uwagi na wspomniany udział procentowy komponentów możemy mówić o polskim rowerze elektrycznym. Opracowaliśmy technologię, dzięki której są one zintegrowane z baterią, której dostawcą jest  firma BMZ Poland Sp. z o.o. Natomiast jeśli chodzi o nasz potencjał produkcyjny - miesięcznie  produkujemy  około 10 tysięcy sztuk ram elektrycznych, ale w każdej chwili jesteśmy gotowi zwiększyć ten potencjał. – podkreśla  Grzegorz Grzyb, Wiceprezes Zarządu firmy ROMET. Więcej: https://superbiz.se.pl/firma/polski-e-bike-z-fabryki-romet-ta-maszyna-podbije-swiat-aa-wcTy-yqMF-5ZZ3.html

 

700D