R&D

Podstawą wszelkich działań badawczorozwojowych są obserwacje wyniesione z jazdy na rowerze. Czerpiemy je zarówno z doświadczeń zawodników Romet Factory Team, jak i własnych, zdobytych w czasie spędzonym na rowerze razem z teamem pracującym nad rozwojem produktu.

Założenia i koncepcje muszą znaleźć swoje potwierdzenie w prototypach poddanych testom laboratoryjnym mającym na celu sprawdzenie ich osiągalności. Testy te koncentrują się na założeniach geometrii oraz parametrach wytrzymałościowych, zmęczeniowych i udarowych. Istotnym elementem projektowania są analizy numeryczne MES pozwalające wirtualnie testować konstrukcję tuż przed fazą materialnego prototypu. Dopiero na tym etapie wzór przyszłego produktu może trafić do testów terenowych, a wnioski z nich dają niezbędną informację zwrotną, pozwalającą na modyfikację założeń projektowych. Laboratoryjną fazą wspomagającą wtórne testy terenowe są badania zmęczeniowe pozwalające poddać dany element obciążeniom znacznie wykraczającym poza cykl życia produktu. Daje to pewność, że dana konstrukcja będzie służyć użytkownikowi również poza okresem gwarancyjnym. W swojej pracy staramy się aby pierwsza surowa lecz najbardziej naturalna wizja roweru nie straciła swojego charakteru podczas całego procesu jego tworzenia.

Na podkreślenie zasługują nasze najnowsze badania: opracowana koncepcja nowego roweru zawieszonego z zaprojektowanym od podstaw systemem zawieszenia i kinematyki, wytworzenie nowego typu obręczy oraz prace B+R w zakresie unowocześnienia geometrii rowerów grawelowych górskich i szosowych.