ROLA SERWISÓW ROWEROWYCH PODCZAS PANDEMII
01.04.2020

Europejskie organizacje zrzeszające rowerzystów jak ECF czy zrzeszające uczestników branży rowerowej jak CONEBI przypominają, że jazda na rowerze pomaga utrzymać zdrowie, a w obecnych warunkach jest jednym
z najbezpieczniejszych sposobów transportu. Rowerzyści muszą jednak mieć możliwość naprawy sprzętu w razie awarii. W tym sensie serwisy rowerowe stają się częścią systemu wspierającego zdrowie całego społeczeństwa. Oczywiście praca serwisu powinna odbywać się z zachowaniem aktualnych zasad bezpieczeństwa, przepisy dotyczące stanu epidemii są zawsze nadrzędne.

Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych rozwiązań. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie procedury bezpieczeństwa oraz obostrzenia podczas pandemii są bardzo ważne i potrzebne. Oczywiste jest, że musimy zrobić wszystko, by spowolnić
i powstrzymać epidemię. Osobom, które muszą nadal jeździć do pracy lub po zakupy, należy zapewnić bezpieczny transport i choć ograniczenia dotyczące liczby pasażerów w autobusach są dobrym rozwiązaniem, to jednak nie ulega wątpliwości, że najlepiej jest w ogóle unikać transportu publicznego. Aktualne zasady bezpieczeństwa zezwalają także na wyjścia z domu w celach istotnych,  dlatego tym bardziej warto podkreślić rolę roweru, który po pierwsze automatycznie wymusza minimum metr odstępu od innych użytkowników drogi, po drugie redukuje ryzyko dotykania elementów infrastruktury i po trzecie skraca czas drogi w porównaniu do spaceru. Nadto, co bardzo istotne, pozwala zachować kondycję podczas przymusowego pobytu w domu i rezygnacji z innych wyjść lub treningów. Aby wszystko to było możliwe, rowerzyści muszą jednak mieć możliwość naprawy sprzętu w razie awarii. W tym sensie serwisy rowerowe stają się częścią systemu wspierającego zdrowie całego społeczeństwa. Oczywiście praca serwisu powinna odbywać się z zachowaniem aktualnych zasad bezpieczeństwa, przepisy dotyczące stanu epidemii są zawsze nadrzędne.
W ten sposób nie tylko zmniejszymy skutki gospodarcze epidemii dla małych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim pomożemy Polakom zachować bezpieczeństwo i zdrowie.
W tej trudnej sytuacji wszyscy musimy wspierać się nawzajem. To niełatwy czas, ale wierzymy, że przetrwamy go wspólnie.
/ Publikacja Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego/