ROWER JAKO GŁÓWNY ŚRODEK TRANSPORTU W MIEŚCIE

27.05.2020

Londyn, Paryż, Mediolan, Berlin, Budapeszt i inne duże europejskie miasta, już w pierwszym okresie pandemii udostępniły część ulic na potrzeby rowerzystów. W tych miastach wydzielono szerokie pasy dróg wyłączone z ruchu samochodowego, przeznaczone wyłącznie dla rowerów.

W Polsce, kilka miast podjęło takie starania aby poszerzyć pasy ruchu do przemieszczania się rowerem, jednak nie jest to efekt skali.  Polskie Stowarzyszenie Rowerowe mocno rekomenduje rower jako dobry środek transportu a także najlepszy sposób na przemieszczanie się w mieście i zachęca aby na stałe przesiąść się na rower,  z komunikacji miejskiej czy samochodu. Więcej w artykule PSR https://bit.ly/2MoChrV

700D