História bicyklov

Začiatky
Začiatky bicyklového priemyslu v Poľsku siahajú do prvých rokov 20. storočia. K najstarším a zároveň najväčším továrňam na bicykle patrili: továreň na bicykle „Wicher” založená v roku 1891, továreň Wohrena vo Varšave (1893), továreň „Ormande” (1913) a továreň na bicykle a náhradné diely F. Zawadzkého, ktorá vznikla v roku 1917.

Napriek rozvoju domáceho priemyslu bol dopyt po bicykloch aj po získaní poľskej nezávislosti uspokojený do značnej miery dovozom z priemyselných krajín, hlavne z Nemecka.
 
 
Romet
Na prelome rokov 1945/1946 bolo v Poľsku len 1,2 milióna bicyklov, to znamená, že na 23 obyvateľov pripadal jeden bicykel. K rýchlemu rastu výroby v ďalších rokoch prispelo založenie Jednotnej výrobne bicyklov v roku 1948. Napriek nedostatku surovín a nedostatočnému množstvu kvalifikovaných pracovných síl sa začal podnik neuveriteľne rýchlo rozvíjať. Ako 11. pobočka tohto podniku vznikol v roku 1971 „Romet”,ktorý zamestnával 450 ľudí a vyrábal 220 000 bicyklov ročne.
 
Modernizácia
Rok 1976 znamenal pre Romet rok modernizácie – nastalo rozšírenie celého podniku, boli spustené do prevádzky montážne linky, elektrostatická lakovňa a zariadenia na povrchovú úpravu za mokra.

Vďaka týmto zmenám opustil už v auguste roku 1977 montážnu linku miliónty bicykel. Rýchly rozvoj Rometu najlepšie ilustruje skutočnosť, že prvý milión bicyklov bol vyrobený počas piatich rokov a ďalší milión len za polovicu tohto obdobia.
 
 
 
Wigry 3 - legenda socialistického Poľska
Niektoré z bicyklov Romet sa stali legendou. K týmto kultovým bicyklom patrí určite slávne Wigry 3.

V Poľsku by sme asi nenašli rodinu, v ktorej by nemala aspoň jedna osoba spomienky spojené s touto„skladačkou”. Jeho charakteristická konštrukcia, svetlo napájané dynamom a nosič s pružinou vzbudzujú dodnes u mnohých dospelých nostalgiu, lebo tento model bol veľmi často začiatkom ich bicyklového dobrodružstva.
700D